Yrityksen digitaaliset kanavat

Tällä kertaa blogissani käsittelen yritysten erilaisia digitaalisia kanavia. Nämä kanavat voidaan jakaa omiin, ostettuihin sekä ansaittuihin kanaviin. Mitä nämä kyseiset kanavat tarkoittavat ja miten yritys voi maksimoida jokaisen kanavan tarjoaman hyödyn? 

Omat kanavat

Yrityksen omilla kanavilla tarkoitetaan kaikkia niitä kanavia, mitä yritys omistaa ja hallinnoi. Näitä on esimerkiksi yrityksen nettisivut, Facebook sivu tai vaikka yrityksen blogi. Keskeistä on, että sivujen sisällöstä ja hallinnoinnista vastaa yritys itse, eikä sen tarvitse maksaa näiden päivittäisestä käytöstä. Juuri siksi yrityksen omia kanavia voidaan pitää varsin kustannustehokkaana kanavana. Omilla kanavilla on myös tärkeä rooli luoda ja ylläpitää jo olemassa olevia asiakassuhteita.

Ansaitut kanavat

Ansaituilla kanavilla tarkoitetaan sitä, kun asiakas esimerkiksi jakaa yrityksen sisältöä internetissä tai kun sana leviää niin sanotun puskaradion kautta. Ansaittua kanavaa tarkasteltaessa on tärkeää muistaa, että se sisältää myös kaiken negatiivisen julkisuuden. Tämän takia ansaitun kanavan tuoma lisäarvo voi monien mielestä tuntua hankalalta ja arvaamattomalta. Toisaalta ansaittujen kanavien kautta saatu julkisuus on varsin uskottavaa. Nykyisin monet tutustuvat asiakaskokemuksiin ennen ostopäätöstä ja näin ollen ansaittujen kanavien kautta saatua julkisuutta voidaan käyttää omien kanavien tukena.

Ostetut kanavat

Ostetuilla kanavilla tarkoitetaan pääsääntöisesti mainontaa ja sitä pidetään ansaittua kanavaa tutumpana ja turvallisempana vaihtoehtona muun muassa siksi, että sitä on helpompi kontrolloida. Toisaalta ostettujen kanavien mukanaan tuoma julkisuus ei välttämättä ole yhtä uskottavaa kuin esimerkiksi ansaittujen kanavien kautta saatu julkisuus. 

Kanavien mitattavuus on tärkeää

Äärimmäisen tärkeää on tietää miten tehokkaita nämä kanavat ovat ja paljonko ne tuovat lisäarvoa yritykselle. Mutta miten näiden kanavien tuomaa lisäarvoa voidaan mitata? Omia ja ostettuja kanavia on helpompi mitata kuin ansaittua. On varsin helppoa kerätä dataa esimerkiksi paljonko yrityksen sivuilla on ollut kävijöitä tai kuinka monta ihmistä yrityksen mainos on tavoittanut. Vastaavasti on melko hankalaa mitata tarkasti tai kerätä dataa ansaituista kanavista. Yleistä on, että yritykset turvautuvat tuttuun ja turvalliseen maksettuun kanavaan, mutta on tärkeää että kaikki kanavat kulkevat käsikädessä ja tukevat toisiaan. Yhdessä nämä kanavat tarjoavat merkittävämmän lisäarvon kuin yksikään kanava yksin.

Lähteet:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: